Удължава се срокът на социалната услуга „Топъл обяд”

Община Видин продължава да предоставя социалната услуга „Топъл обяд”. 500 нуждаещи се човека могат да се възползват от нея. Кандидатите да ползват социалната кухня могат да подават документи в общинското предприятие „Социални дейности” във Видин, както и в кметствата в по-малките населени места на общината.