Представиха тригодишната работа по проект „Християнското и културно-историческото наследство на Северозападна България”

Във Видин бе представен научният проект „Християнското и културно-историческото наследство на Северозападна България – стратегии за съхраняване и транслиране на локални идентичности”. По проекта работи научен екип към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, който представи резултатите от работата си през последните три години.