Представиха образователния филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете”

При изключително голям интерес премина официалното представяне на късометражния образователен филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете”. За място на събитието бе избран Конферентният център на Областната администрация. Филмът е съвместен продукт на Административен съд – Видин, Окръжен съд – Видин и районните съдилища в Кула и Белоградчик. Той е във връзка с образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира съвместно от Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.