До 31 октомври може да се кандидатства за помощ за отопление

От началото на месеца е в ход приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2022/2023 г. Документи  могат да се подават до 31 октомври на място в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.