Топъл обяд и за украинците със статут на временна закрила у нас

Като последица от военната и хуманитарната криза в Украйна и безпрецедентните предизвикателства, породени от увеличаваща се мигрантска вълна, у нас е създадена организация, която да гарантира, че за хората, напуснали територията на Украйна в резултат на развиващите се военни действия, ще бъде осигурена временна закрила. В тази връзка те са добавени като нова целева група по операцията “Топъл обяд в условия на пандемия от Ковид 19”.