100 години читалище „Светлина-1922”-град Дунавци

Читалище„Светлина“ в Дунавци отбеляза своя 100-годишен юбилей. Преди век група от 22-ма души, предимно учители, основават едноименно читалище в тогавашното село Видбол. Седем години по-късно е учредено второ читалище „Просвета” в село Гурково. След сливането на двете села и културните институции се обединяват в едно читалище – „Светлина”, което продължава своята дейност и до днес.