Предстои реновиране на сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Сградата на видинското училище „Св. св. Кирил и Методий” ще бъде реновирана по проект „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление”. Средствата ще бъдат осигурени чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година. Партньори на община Видин са Енергийна агенция –Пловдив и Норуиджън рисърч сентър.