Общинският съвет във Видин ще заседава в понеделник

За понеделник е насрочено поредното редовно заседание на Общинския съвет във Видин. В предварителния дневен ред на форума са включени 14 предложения. Сред акцентите в заседанието е предложението на кмета пред Министъра на транспорта и съобщенията да бъдат подадени документи за, цитирам: „заявление с намерение за участие в продецура за предоставяне на концесия на пристанище “Видин – център” – пътнически терминал, публична държавна собственост, както и за създаване и регистриране на търговско дружество със 100 % общинско участие, което да управлява пристанищни услуги и съпътстващи дейности”. Припомняме, че на заседанието на местния парламент през месец май тази точка предизвика оживена дискусия и в крайна сметка предложението тогава бе отхвърлено.