Утре е последният срок за записване на седмокласниците, класирани по първо желание 

Утре е крайният срок, в който седмокласниците, класирани по първо желание след първия етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. При записването те трябва да представят оригинал на свидетелството за завършено основно образование, а за записване в професионална паралелка се изисква и оригинал на медицинско свидетелство.