И в следващия програмен период отоплителните уреди на твърдо гориво ще могат да се подменят с алтернативни

Видин е сред общините в страната, които и през следващия програмен период попадат в обхвата на проекта за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни такива. Това напрактика означава, че хората от община Видин, които не са успели да се възползват от тази мярка, ще могат да го направят и през следващия програмен период.