Община Видин бе домакин на семинар за енергиен преход

Пътят към енергиен преход на Община Видин бе представен на семинар. Събитието бе организирано в рамките на проект MAKING-CITY или „Енергийно ефективен път за градска трансформация: осигуряване на положително бъдеще”. Презентации представиха експерти от Клъстер „Зелена синергия”, който е партньор на Община Видин при изпълнението на проектните дейности.