През септември започва поетапната подмяна на отоплителни уреди във видински домакинства

Подмяната на отоплителните уреди на дърва и въглища с екологични съоръжения започва през септември в седем жилищни квартала на Видин – заяви инж. Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията” в община Видин и ръководител на проекта .За тази цел ще бъде изготвен график с конкретни дати и часове, в които екипите по подмяна ще работят, като той ще бъде съобразен и с възможностите на одобрените кандидати по проекта.