1315 здравноосигурени  от областта смениха личния си лекар през месец юни

Запазва се тенденцията в броя на хората от Видинска област, които през месец юни са подали искане да сменят личния си лекар – показват данните на Районната здравноосигурителна каса.Отказът от страна на джипито да насочи пациента към консултация и изследвания остава водеща причина за смяната на личния лекар  – казва Десислава Иванова – главен експерт “Връзки с обществеността”.