В Белоградчик се проведе редовно заседание на местния парламент

В Белоградчик се проведе редовно заседание на Общинския съвет. Общо 17 точки бяха включени в предварителния дневен ред на форума, като шест от тях касаеха разпореждане с общинска собственост и възстановяване на собствеността на наследници в стари реални граници. Някои от предложенията бяха върнати за доуточняване и прецезиране.