ОбС-Видин подкрепи намерението на общината да участва в процедура за предоставяне на концесия на пристанището 

На последното редовното заседание на Общинския съвет във Видин бе дадено съгласие кметът на общината Цветан Ценков да подаде заявление пред министъра на транспорта и съобщенията, с което да заяви намерение за участие в процедура за  предоставяне на концесия на Пристанище за обществен транспорт с национално значение, Пристанище Видин-Център (пътнически терминал). Въпросът влиза за втори път на заседание и сега отново предизвика дебати, като имаше съображение да се отбележи, че концесията трябва да е безвъзмездна.