Христина Кирилова е класирана първа във втория етап на конкурса за директор на видинския музей

Експертът от историческия музей Христина Кирилова се класира на първо място след втория етап от обявения конкурс за директор на Регионален исторически музей-Видин. За участие в конкурса за овакантения директорски пост са били подадени само две заявления – на етнографа д-р Сашка Бизеранова и на историка от Христина Кирилова.