Венцислав Велков дари на архива документи и снимки за село Цар Шишманово

Видинският Държавен архив получи поредно ценно дарение от снимки и документи. Дарението е от живеещият в Ирландия Венцислав Велков, а документите са свързани с родното му село Цар Шишманово. Велков е дарил около 200 документа и 100 снимки на фамилия Георгиеви.