Подписаха рамково споразумение за подмяната на уреди на твърдо гориво с устройства на пелети

Община Видин сключи рамково споразумение за подмяната на отоплителните уреди на твърдо говиро с устройства на пелети. Подписите си под документа сложиха градоначалникът Цветан Ценков и Албена Тодорова, представляваща консорциума. Сключеното споразумение е в рамките на  проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”.