Росица Кирова: Трябва да се изработят карти на минералните извори и на  балнеоложките обекти в България

“България има огромен ресурс от находища от минерални води, който трябва да бъде използван за лечение на различни заболявания, за привличане н туристи и за развитие на регионите”. Това заяви заместник-председателя на Народното събрание Росица Кирова по време на форума, който премина под наслов „Надежда за българския Северозапад. “Целите, които съм си поставила в национален план, са да разработим карта с минералните води и с местата, където се развива балнеоложки туризъм” – подчерта Кирова.