Изготвено е предложение за целево финансиране на 9 инвестиционни проекта в област Видин

Междуведомствена работна група към Министерския съвет предлага списък с проекти за целево финансиране. В него са включени 303 проекта в 194 български общини. За област Видин са одобрени 9 проекта на 7 общини, на обща стойност малко над 8 милиона 892 хиляди лева. Проектите включват реконструкция на ВиК мрежи и ремонти на общински пътища.