Четвърта международна музикална академия със Симфониета-Видин

От 18 до 29 юли в града ни се провежда Четвъртата международна музикална академия в партньорство със Симфониета – Видин. Освен академичните занимания на участниците, в рамките на събитието са предвидени и няколко публични изяви.