Възстановяват ферибота Видин – Калафат

Изпълнителната агенция „Морска Администрация“ към Министерството на транспорта и съобщенията провежда процедура за възстановяване на фериботната връзка през река Дунав между градовете Видин и Калафат. Обявен е конкурс за избор на български превозвач по Ро-Ро корабната линия, с право да осъществява фериботни превози на моторни превозни средства и пътници за срок от три години, съгласно сключено споразумение между двете съседни държави. На интернет сайта на Агенцията са публикувани подробности, както и документацията за конкурса. Предвижда се осигуряването на 3 тласкача, 4 бордово свързани плавателни съда, 5 единични самоходни кораба, както и навигационно оборудване.