Социалната услуга „Топъл обяд“ в Белоградчик е удължена до 9 септември

Община Белоградчик продължава предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд“ на нуждаещи се хора. Услугата е в рамките на проект „Обществена трапезария“, изпълняван по Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане и ще действа до 9-ти септември тази година. Към момента от нея се ползват 80 човека. С подписаното допълнително споразумение към договора за изпълнение на проекта е била увеличена сумата на допустимите разходи, които възлизат на над 99 хиляди и 700 лева безвъзмездна финансова помощ. За хората от селата на територията на община Белоградчик храната се доставя ежедневно чрез автомобилите на Домашния социален патронаж.