Временни противоепидемични мерки са в сила във Видинска област

Със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция във Видинска област от днес са в сила временни противоепидемични мерки. Те се въвеждат на основание Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Мерките включват: поставяне на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни; спазване на физическа дистанция от най-малко метър и половина на открити обществени места, на които има струпване на хора; редовно проветряване и дезинфекция на работните места и др.