Видински ученик създаде мобилно приложение „Посетете Видин”

Възпитаникът на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” Ивайло Георгиев създаде мобилно приложение „Посетете Видин”. То е двуезично – на български и на английски език и на този етап съдържа информация за забележителностите в нашия град, както и за местата за настаняване и за хранене. Идеята за разработката се родила в рамките на проекта STEPS4SCHOOL по програма „Еразъм +”, който професионалната гимназия изпълнява в партньорство с училища от Австрия, Италия, Чехия, Португалия и Словения.