12 младежи получиха трудовите си договори по лятната програма на община Видин

Кметът на общината Цветан Ценков връчи днес трудовите договори на 12 младежи, одобрени по модула за платен стаж в рамките на Младежката програма, която Община Видин и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират за втора поредна година.