Модерното здравеопазване – електронна хоспитализация

Всичко, от което се нуждае пациента, е да разполага с номера на електронното направление или дата на издаването му.

Снимка: интернет

От първи август е в сила електронното направление за хоспитализиция съгласно Националния рамков договор. Въвеждането му значително ще улесни пациентите, които вече няма да носят хартиени документи, както и лечебните заведения, където регистрацията ще отнема секунди, вместо досегашните средни петнадесет минути на пациент. Дигитален става целият процес от постъпването на пациента в лечебното заведение през диагностиката и лечението му до издаването на епикризата, които ще бъдат съхранявани в съответното пациентско досие. Вече в реално време ще се знае кога един пациент е постъпил и е изписан от едно лечебно заведение, ще са видими лабораторните изследвания, направените консултации и промените в епикризите. 

Данните за пациентите и дейностите се изпращат към Националната здравно-информационна система (НЗСИ) чрез електронен подпис на лекар или технически сътрудник. За тази цел всяко лечебно заведение трябва да има специализиран софтуер с последна актуална версия, която да отговаря на изискванията на НЗИС.

Повече по темата и какво каза д-р Владимир Вълчев – директор на РЗОК – Видин може да видите в репортажа на Красимира Кръстева тази вечер от 20:35.