Удължават приема по схемата за застраховане на селскостопанска продукция до 31 август

Изменя се и срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на Държавен Фонд Земеделия (ДФЗ) – от 31 август на 30 септември 2022 г.

Снимка: интернет

Управителният съвет на ДФЗ реши да удължи срока за кандидатстване по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”. Удължаването на сроковете цели повече земеделски стопани да подадат заявления по схемата. Част от културите  (салати, късно зеле, броколи, карфиол и др.) ще бъдат засадени по-късно, а полиците биват сключвани след засаждането на съответната култура.

За подпомагане ще могат да кандидатстват земеделски стопани отглеждащи:

  • овощни култури над 0.5 ха и срок на експлоатация на насажденията под 20 години
  • зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии над 0.1 ха
  • зеленчукови култури над 0.3 ха
  • етерично-маслени култури над 0.5 ха
  • тютюн над 0.1 ха
  • зърнени култури над 3 ха
  • маслодайни култури над 3 ха.

Те се подпомагат за първите 20 000 хектара от площите си.

Финансовият ресурс по помощта е 3 милиона и 500 хиляди лева. Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии. Подробни указания по помощта са публикувани на официалният сайт на Държавен фонд „Земеделие”.

Повече по темата може да видите тази вечер в репортажа на Красимира Кръстева в новините на ТВВ от 20:35.