Над 16 000 души във Видинско имат трудова заетост

В края на второто тримесечие на 2022-ра година работещите по трудови и служебни правоотношения във Видинска област са малко над 16 хиляди души.

Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро във Видин. Върху броя на работещите по трудови и служебни правоотношения влияят и фактори като сезонна заетост, икономическа миграция, както и демографският профил на региона.

Повече по темата може да видите в репортажа на Александър Русев тази вечер в новините на ТВВ от 20:35. За пропусналите – може да гледате повторението на нашия youtube канал и facebook страница.