Одобрени са първите европейски оперативни програми

Европейската комисия одобри първите две оперативни програми за новия програмен период, по които ще бъдат финансирани различни дейности.

Това са програмата за развитие на човешките ресурси и оперативна програма „Храни”. Те се управляват от Министерството на труда и социалната политика. Програмата е с бюджет от 3 милиарда и 800 хиляди лева.

20 милиона лева ще бъдат насочени към проекти за социално експериментиране и прилагане на иновации в областта на пазара на труда.

В новата програма подкрепата ще бъде разширена. 350 хиляди пакета с хранителни продукти ще бъдат раздадени на социално слаби хора.

Репортажа на Петя Никодимова може да видите тази вечер в новините на ТВВ от 20:35. За пропусналите – може да гледате повторението на нашия youtube канал и facebook страница.