Представиха структурата, функциите и дейността на омбудсмана във Видин

Експерти от екипа на омбудсмана на Република България запознаха видинчани със структурата на администрацията на институцията и нейните основни функции. Това стана на среща с обществеността в Конферентния център на Областната администрация.

Целта на срещата на екипа на обществения защитник с видинчани бе да бъде представена новата електронна система на институцията за приемане на жалби, както и работата по тях. Експерти от екипа на омбудсмана направиха презентация на новия интернет сайта на институцията и неговите функционалности и удобства за Кампанията за разяснение на структурата, функциите и дейността на омбудсмана цели да запознае гражданите с техните права. Статистиката към момента сочи, че около 25% от всички жалби, постъпващи в институцията, не са относими към работата и правомощията на омбудсмана

Повече по темата може да видите тази вечер от 20:35 по ТВВЗа пропусналите – може да гледате повторението на нашия youtube канал и facebook страница.