АПИ обяви обществените поръчки за зимното поддържане на пътищата

Обществените поръчки са за зимното почистване на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и за републиканската мрежа в пет района, сред които е и Северозападният.

За нашия регион обществената поръчка е на обща стойност над 43 милиона лева без данък добавена стойност. От тях за Областното пътно управление във Видин прогнозната стойност е 7 513 923 лева без ДДС, а дължината на пътната мрежа за поддръжка е 608 километра. Обявените поръчки са по ускорена процедура, като срокът за подаване на оферти е до 1-ви септември.

Това се предприема, за да не останат републиканските пътища без поддържане през зимните месеци. Срокът за провеждането и завършването на откритата обществена поръчка с подписването на договор отнема минимум 6 месеца.

Могат да кандидатстват фирми с опит в поддържането на пътища от общинската или уличната пътна мрежа. Изискването е през последните 3 години да са осъществявали зимно поддържане на 150 километра републикански или общински пътища или улици.

Повече по темата може да видите тази вечер от 20:35 по ТВВЗа пропусналите – може да гледате повторението на нашия youtube канал и facebook страница.

https://www.facebook.com/tvv.vidin