Общинския съвет заседава в Белоградчик

В редовното заседание за месец август бяха разгледани двадесет и седем точки.

Не беше прието решение относно състоянието на детските площадки в община Белоградчик. Детските съоръжения в града са 8 на брой и според общината се поддържат в добро състояние. Общинските съветници не гласуваха и решение за приемане на механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози.

Взето бе решение за приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик.

Повече по темата може да видите тази вечер от 20:35 по ТВВЗа пропусналите – може да гледате повторението на нашия youtube канал и facebook страница.

https://www.facebook.com/tvv.vidin