Общинския съвет в Белоградчик отхвърли промяна на инвестиционната програма на общината

На последното си заседание Общинският съвет в Белоградчик не подкрепи реализацията на проекта за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в град на 13 улици.

За стартирането на дейностите има пълна проектна готовност. Изготвени са технически проекти с извършена оценка на съответствието, както е влязло в сила и разрешение за строеж. Общата стойност на обекта е над 890 хиляди лева. За реализирането на проекта има одобрено финансиране от Министерския съвет, което е в размер на 724 208 лева.  Финансовите средства, които трябва да осигури Oбщината, са в размер на 144 841 лева. В случай че такива не бъдат осигурени, цялата стойност на финансирането ще отпадне.

Не бяха приети предложенията за започване на ремонт на аварията по ул. „Васил Левски”, както и ремонт на част от водопроводната мрежа в село Дъбравка. С отхвърляне на направените предложения и липсата на други алтернативни решения по инвестиционната програма за общината ще настъпят пропуснати ползи в размер на 3 137 000 лева, алармират от ръководството на Oбщина Белоградчик.

Не бе прието и предложението за разкриване на две щатни бройки за „Ръководител на звено вътрешен одит” и „Вътрешен одитор”. По този начин ще бъде създаден и проблем с решението за снабдяване на населението с дърва за огрев.

Повече по темата може да видите тази вечер от 20:35 по ТВВЗа пропусналите – може да гледате повторението на нашия youtube канал и facebook страница.

https://www.facebook.com/tvv.vidin