Продължава раздаването на топъл обяд за нуждаещи се във Видин

До края на месец септември се удължава действието на социалната услуга „Топъл обяд“. Тя се осъществява по Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане, в рамките на операция „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

Община Видин предоставя топъл обяд на 500 души от следните целеви категории:

–   Лица без доход или с ниски доходи под линията на бедност, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

–   Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;

–   Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Подаването на заявления се осъществява постоянно в Общинско предприятие „Социални дейности“ на адрес: град Видин, улица “Княз Борис I“ №3.

Повече по темата може да видите тази вечер от 20:35 по ТВВЗа пропусналите – може да гледате повторението на нашия youtube канал и facebook страница.

https://www.facebook.com/tvv.vidin