Районната избирателна комисия във Видин с уточнения преди изборите на 2 октомври

Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за това, без да се изисква електронен подпис. Това може да се случи на страницата на Главна диреция „Гражданска регистрация и административно обслужване” на следния адрес https://regna.grao.bg/ В електронното заявление избирателят вписва личните си данни от документ за самоличност, като сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер.

От РИК-Видин припомнят, че всеки избирател може да направи справка за номера и адреса на избирателната си секция на интернет страницата на „ГРАО” на следния адрес: https://www.grao.bg/elections.

Повече по темата може да видите тази вечер от 20:35 по ТВВЗа пропусналите – може да гледате повторението на нашия youtube канал и facebook страница.

https://www.facebook.com/tvv.vidin