Фермерите ще могат да кандидатстват по схема за закупуване на доилна техника

До 16 септември земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко” на Държавен фонд „Земеделие”.

Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен Фонд „Земеделие” по мястото на осъществяване на дейността по проекта. Определеният бюджет на помощта за 2022 година е в размер на 2 и половина милиона лева, който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване. По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е до 25 хил. лева.

Целта на държавната помощ е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи.

Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие”.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.