Новини

В Дунавци се проведе кампания по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

В Дунавци се проведе информационна разяснителна кампания по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”. Домакин на срещата бе

Read More