Ще бъде открит център за настаняване от семеен тип в Кула

От 1-ви ноември в Кула ще бъде разкрит Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства.

Капацитетът на социалната услуга ще бъде 20 места. Центърът се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ, регламентиращ делегираните от държавата дейности.

През тази година община Кула е получила и над 1 милион и 300 хиляди лева за обезпечаване на всички социални услуги и асистентската подкрепа за нуждаещите се лица.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.