Лица с репродуктивни проблеми все още могат да кандидатстват за финансово подпомагане на изследвания и процедури

Удължава се срокът за прием на заявления за финансово подпомагане на изследвания и процедури при лечението на лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Видин.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на Общината (пл. „Бдинци“ №2), гише „Общо деловодство“, в срок до 17:00 ч. на 9 септември 2022 г..

Подробна информация, както и образец на заявлението и приложенията са достъпни на интернет страницата на Община Видин на следния линк: Социални дейности и здравеопазване – Община Видин (vidin.bg)

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.