Представител на АЕЦ „Козлодуй” взе участие във форум на Международната агенция за атомна енергия

Представител на АЕЦ „Козлодуй” взе участие във форум на Международната агенция за атомна енергия. Началникът на отдел „Радиационна защита и радиоактивни отпадъци” към дирекция „Безопасност и качество” бе един от участниците в консултативно съвещание на тема „Минимизиране на отпадъци при експлоатация на атомни централи”, което се проведе в австрийската столица Виена. По време на съвещанието беше извършен експертен и редакционен преглед на първата редакция на проект на технически документ, разглеждащ въпросите, свързани с минимизиране на радиоактивните отпадъци, които се получават при експлоатация на ядрени електроцентрали. Подготвена бе нова редакция на документа, която предстои да се разгледа от по-широк кръг специалисти на техническо съвещание, планирано за края на настоящата година. През последните десетилетия публикациите, свързани с управлението на радиоактивни отпадъци, са фокусирани предимно върху извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и депонирането на получените отпадъци. Различното в този предстоящ документ е, че той е насочен към операторите на действащи ядрени централи и съдържа практически указания – как с помощта на инженерни и организационни решения да се намали генерирането на такъв вид отпадъци. Взети са под внимание добрите практики, съвременните методи критериите за ефективно управление. В престижния международен форум взеха участие експерти от България, Словакия, Съединените американски щати, Франция, Канада, Китай и Финландия.