На 17 септември изтича срока за подаването на заявленията за гласуване по настоящ адрес

От Общинската администрация Видин припомнят, че до 17 септември могат да се подадат заявления от граждани за гласуване по настоящ адрес и от избиратели с трайни увреждания за упражняване на вот с подвижна избирателна кутия.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, трябва да заявят желанието си в писмена форма и да подадат заявление по образец. То трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на община Видин.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.