Представиха отчетите за изпълнението на бюджета на Община Видин и на капиталовите разходи за 2021 година

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Видин за миналата 2021-ва година се състоя в залата на Общинския съвет в нашия град. На публично обсъждане бе подложен и отчетът за капиталовите разходи.

В рамките на общественото обсъждане Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“ в Община Видин, представи отчета за изпълнението на капиталовите разходи. Значителна част от тази сума е изразходвана за асфалтиране на улици.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Видин за 2021-ва година е заверен с одитно решение на Сметната палата на Република България.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.