Общинският съвет във Видин ще заседава утре

В предварителния дневен ред на форума са включени 36 точки. По-важни сред тях са отчетът за касовото изпълнение на бюджета за миналата година и актуализация на поименния списък на капиталовите разходи за настоящата 2022-ра година.

Предложението за приемане на „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Видин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“ също е включено в дневния ред на предстоящото общинско заседание.

На съветниците ще бъде предложено да одобрят удължаване на срока на социалната услуга, предоставяна по проекта „Патронажна грижа +” от общ икономически интерес. Местният парламент трябва да одобри Запис на заповед, издадена от Община Видин в полза на Министерство на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор по оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, във връзка с проекта „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Видин“.

На гласуване ще бъде подложено и предложението Община Видин да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-ва / 2027-ма година „Топъл обяд“.

В дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общинския съвет са заложени и поредица от предложения, свързани с разпореждане с общинско имущество – отдаване под наем, продажба или предоставяне за ползване. Съветниците ще трябва да се произнесат и по предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на Спортната зала от Районната избирателна комисия във Видин, за отчитане на резултатите в Пети многомандатен избирателен район от парламентарните избори на 2-ри октомври.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.