Общинският съвет във Видин прие важни финансови решения

Две важни за финансите на община Видин решения прие на днешното си редовно заседание местният парламент. Едното бе отчета за касовото изпълнение на бюджета за миналата година, а другото – актуализация на поименния списък за капиталовите разходи за тази година.

Втора точка от дневния ред на днешното заседание бе приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета, отчети за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз на Община Видин, отчет на капиталови разходи и отчет за състоянието на общинския дълг за миналата 2021-ва година.

Повече може да видите в следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.