Общинският съвет осигури авансово плащане по Проекта за енергийна ефективност в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Местният парламент одобри издаването на Запис на заповед от страна на Община Видин в полза на Министерството на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор по оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”.

Документът е необходим във връзка с проекта „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за достигане на сграда с близко до нулевото потребление в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Видин“.

Авансовото плащане по проекта, за което бе необходим въпросният запис на заповед, е в размер на 703 883 лева. Очаква се дейностите по въвеждане на мерките за енергийна ефективност в училището да започнат в кратки срокове. В крайна сметка предложението бе прието единодушно, като при гласуването му в залата 26 общински съветници бяха „за“, а „против“ и „въздържали се“ нямаше.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.