Клубът на диабетика в Белоградчик – с ново ръководство

Клубът на диабетика в Белоградчик вече има нов управителен съвет. Организацията в скалния град проведе отчетно-изборно събрание, на което за председател бе избрана Сийка Иванова.

През миналата година са били проведени прегледи в специално оборудван мобилен кабинет от специалисти-офталмолози на столичната Александровска болница. Клубът е доставил на членовете апарати за измерване на кръвната захар, безплатни пакети с храни и витамини.

В клуба на диабетика в Белоградчик членуват около 80 души. Координаторът на Българска Асоциация Диабет за област Видин Лидия Станкова съобщи, че е планиран кардиологичен безплатен скрининг за диабетно болните хора.

Досегашният председател на клуба Симеон Илиев и настоящият Сийка Иванова увериха присъстващите, че и занапред ще си сътрудничат в името на по-добрия живот на хората с диабет в Белоградчик.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.