До 30 септември е подаването на коригиращи данъчни декларации в НАП

До 30 септември се подават коригиращи данъчни декларации в НАП, оттам напомнят, че остават още два дни за промени в декларираните данни.

Почти 9 300 физически и юридически лица от Видинска област са подали годишните си данъчни декларации в Националната агенция за приходите, като само 31 от формулярите са за корекции в декларираните данни.

До 30-ти септември те имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

Физическите лица могат да направят корекции в периода след 30 април до 30 септември. За юридическите лица, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, срокът започва след 30 юни и продължава до края на септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код на НАП или с електронен подпис.

Според експертите от видинския офис на данъчното ведомство малкият брой коригиращи декларации, подадени до момента,  е показател за висока данъчна култура на бизнеса и гражданите от региона.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.