Още информация от последното заседание на Общинския съвет в Белоградчик

Общинските съветници в Белоградчик не приеха предложението да бъде удължен срокът за погасяване на кредита по проект „Техническа рекултивация на депо за битови отпадъци в землището на село Дъбравка”. Това означава, че общината трябва да връща сума от 277 хиляди лева.

Отново не бе прието предложението за две щатни бройки за вътрешен одит, бройки, които се изискват по Закона за вътрешен одит и са обезпечени с необходимото финансиране.

Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа отново породи съмнения, несъгласие и противопоставяне от общинските  съветници.

Повече може да видите в следващия репортаж.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.