АЕЦ „Козлодуй” бе домакин на престижен международен форум  

През септември в АЕЦ „Козлодуй” бе проведено съвещание на работната група към Регионалния кризисен център на Московския център на Световната асоциация на ядрените оператори.

Съвещанието в Атомната електроцентрала в Козлодуй бе проведено в хибриден формат – присъствено и онлайн. В него взеха участие представители на ядрени компании и атомни централи от България, Армения, Чехия, Словакия, Унгария, Русия, Иран, Финландия, Индия, Беларус, Турция и Китай. Предмет на разговорите бяха дейността на Регионалния кризисен център в периода 2021-ва/2022-ра година, както и планът за развитие на организацията през 2023-та година.

Програмата на съвещанието включваше и технически обход на съоръжения на атомната централа: машинната зала, блочния и резервния щит за управление на пети енергоблок, дизел-генераторите, както и двата Центъра за управление на аварии – действащия, разположен на площадката, и новоизграждащия се на територията на град Козлодуй.

Българската атомна централа е член на Регионалния кризисен център на Световната асоциация на ядрените оператори още от неговото създаване през 2013-та година.

За още новини последвайте нашата фейсбук страница.